HMS/KS

I Nornebygg AS er ett mål viktigere enn alt annet, nemlig at samtlige ansatte og samarbeidspartnere skal kunne gå hjem hver dag helt uten skader

HMS

Hos Nornebygg AS handler arbeidsmiljøarbeid om å redusere risiko for farer, ulykker og aktivt rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

Har hovedfokus på myndighetskrav, samt et tilpasset system for Bygg og Anlegg.

Vi er tydelige og kompromissløse i vår egen holdning til helse, miljø og sikkerhet. Da tar du best vare på deg selv, og du viser i handling at du bryr deg om andre slik at vi får sikre og trivelige arbeidsplasser for alle.

Nornebygg AS har sikkerhet og et trygt arbeidsmiljø som 1. prioritet

KS

Fokus på å gjøre det korrekt første gang, og Nornebygg AS forholder seg til krav og hjemmel gitt i bygningsloven som gjelder for vårt ansvarsområde.

Vi erklærer ansvar til og med Tiltaksklasse 3 på utførelse.

Internkontroll og rutiner for alle arbeidsoperasjoner innen vårt område.

Vi bruker Kvalitetskontroll som KS system. Dette er anvendelig både med PC, Tablet og smarttelefon.